Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Πληροφορίες

  • Ανδρομέδας 15, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τ.Κ. : 81100
  • 22513 53919