Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δημοτικής Ενότητας Πέτρας

Πληροφορίες

  • Πέτρα, Λέσβος, Τ.Κ.: 81109
  • 22530 42210