Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Μυτιλήνης

Πληροφορίες

  • Κωνσταντινουπόλεως 3, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τ.Κ.: 81100
  • 22513 50013 / 50014