Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Πληροφορίες

  • Βοστάνη 48, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τ.Κ.: 81132
  • 2251351368 / 2251057700