Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) Χίου

Πληροφορίες

  • Λεωφόρος Καρφά & Αγίας Αναστασίας, Λευκωνιά, Χίος, Τ.Κ. 82100
  • 22710 24276 / 42958