Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Μυτιλήνης

Πληροφορίες

  • Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τ.Κ.: 81132
  • 2251040689