ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ_840x560lt083120115329

Επίσκεψη στο ΚΕ.ΘΕ.Α.

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Μυτιλήνης επισκέφτηκαν στις 26.08.2020 τα στελέχη του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνέχεια των προγραμματισμένων επαφών του με τις συνεργαζόμενες δομές αναφορικά με το έργο του.

Μέσω της επίσκεψης αυτής πραγματοποιήθηκε η γνωριμία των στελεχών των δύο δομών και έλαβε χώρα η συζήτηση των στόχων του Παρατηρητηρίου στα πλαίσια του έργου του σχετικά με τα φαινόμενα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και η γνωστοποίηση  του έργου του ΚΕΘΕΑ, που λειτουργεί από το 2008 στη Λέσβο παρέχοντας στους εξαρτημένους υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, κινητοποίησης για θεραπεία και επανένταξης, ενώ απευθύνεται και στα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης στο τέλος της συνάντησης αυτής το ΚΕΘΕΑ παρείχε στο Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης τους Απολογισμούς των ετών 2018 και 2019, σε έντυπη μορφή. Τέλος, τέθηκαν οι βάσεις για την περαιτέρω εποικοδομητική συνεργασία στο εγγύς μέλλον.

ΚΕΘΕΑ_3_840x560lt083120115329
ΚΕΘΕΑ_3_840x560lt083120115329