ΦΩΤΟ 1 ΚΕΝΤΡΟ10262190803

Συνάντηση Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το “Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας”

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια των προγραμματισμένων συναντήσεων με κοινωνικές δομές σε τοπικό επίπεδο, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στη Μυτιλήνη στις 22.10.2021. Τα Παιδικά Χωριά SOS, συνεχίζοντας τη δυναμική τους παρουσία και συμβολή σε θέματα ενδυνάμωσης ευάλωτων οικογενειών, εγκαινίασαν στις 10 Ιουνίου 2021 το δέκατο κατά σειρά Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, στη Μυτιλήνη.Το Κέντρο, του οποίου η λειτουργία για τα επόμενα τρία έτη καλύπτεται αποκλειστικά με δωρεά από την Αυστριακή Κυβέρνηση, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων από 300 οικογενειών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, την πολυετή οικονομική ύφεση, καθώς και τις πρωτόγνωρες κοινωνικές συνθήκες που έχει κληθεί να διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια η τοπική κοινωνία εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης.

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στη Μυτιλήνη, στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα προσωπικού, (Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Ειδική Παιδαγωγό, Λογοθεραπεύτρια) και Γραμματέα παρέχοντας δωρεάν σε οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες με παιδιά:

  • Συμβουλευτική γονέων για την ενίσχυση του ρόλου τους και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του θεσμού της οικογένειας που απειλείται από κρίση, τη διαχείριση των εντάσεων στο εσωτερικό της, καθώς και τη δημιουργία «υγιούς» και ασφαλούς περιβάλλοντος που ευνοεί την ομαλή βιοψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
  • Ψυχολογική εκτίμηση/διάγνωση και θεραπεία (ανάλογα με την περίπτωση) για παιδιά και ενήλικες.
  • Ειδική Μαθησιακή Υποστήριξη για παιδιά με αυξημένες μαθησιακές δυσκολίες.
  •  Λογοθεραπεία.
  •  Εργοθεραπεία.
  •  Μαθησιακή υποστήριξη (προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας και ενισχυτική διδασκαλία) για μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού και των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενισχυτική διδασκαλία για Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά και Η/Υ.
  • Ψυχοπαιδαγωγικές Δραστηριότητες/Δημιουργική Απασχόληση.
  • Ομάδες γονέων με στόχο το μοίρασμα κοινών εμπειριών και την εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης των παιδιών.
  • Δικτύωση-παραπομπές με υπηρεσίες/φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της οικογένειας και των παιδιών, υποστήριξη στη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών (π.χ. με ιατρικές δομές, ΟΑΕΔ κ.λπ.).

Κατά την συνάντηση πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους της δομής και τέθηκαν οι βάσεις για μία εποικοδομητική συνεργασία στο μέλλον.