Βρες την δομή που θες.

ΣΚΟΠΟΣ

Συλλέγουμε, καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους, που διαμορφώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Περισσότερα

Μέσα από έρευνες, δράσεις και τη συμμετοχή όλων των Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συμβάλλουμε στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών της Περιφέρειας.

5
Περιφερειακές ενότητες
11
Συμμετέχοντες Δήμοι
145
Συνεργαζόμενοι Φορείς