Αστυνομική Διεύθυνση Χίου

Πληροφορίες

  • Πολεμίδη Ανδρέα 1, Χίος, Τ.Κ.: 82132
  • 22710 81513