Κέντρο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμωνμε Αναπηρία Σάμου

Πληροφορίες

  • Κουμαριώνας, Σάμος, Τ.Κ.: 83100
  • 22733 50501