Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δημοτικής Ενότητας Ερεσσού – Αντίσσης

Πληροφορίες

  • Άντισσα, Λέσβος, Τ.Κ.: 81103
  • 22530 56255