Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δημοτικής Ενότητας Καμποχωρών

Πληροφορίες

  • Χαλκειός, Χίος, Τ.Κ.: 82150
  • 22713 51931